Belbin

Teampotential®

Belbin®s teamanalyse

 

 

Teamwork, en betingelse for succes

Teamwork og projektarbejde er en del af hverdagen på godt og ondt. Både i erhvervslivet, i undervisning og sportslivet forventes der, at vi arbejder i teams.

 

Men ikke alle føler, at de får udbytte af denne samarbejdsform.

 

Mange har oplevet, at de forventninger man havde til et projekt ikke blev indfriet, fordi gruppen ikke spillede sammen.

 

Alt for tit glemmer man at tage hensyn til gruppens sammensætning og at tilpasse arbejdsgangen derefter.

 

Langt de fleste organisationer er afhængig af et arbejdet udføres i grupper eller teams, som sammensættes på tværs af organisatoriske og faglige skel. I dagens arbejdsliv handler det om at omsætte den viden man har som individ til konstruktive bidrag for virksomheden, i samarbejde med andre.

 

Konsekvensen af dette er, at vi er nødt til at tænke og arbejde i teams.

 

Hvad kan Teampotential® bruges til?

Teamanalysen kan bruges som grundlag for en udvikling, der:

 

 • Styrker teamets ressourceudnyttelse
 • Fremmer en understøttende holdning i teamet
 • Mindsker kommunikationsbarrierer i teamet
 • Skaber gensidig respekt for både individets og teamets mål og resultater

 

Teampotential er en analyse, der giver en nuanceret indsigt i den enkelte persons og teamets stærke sider samt udviklingsområder og begrænsninger. Med Teampotential kan man sammensætte et velfungerende team, styrke teamets opgaveløsning og forbedre dets arbejde og interne kommunikation.

 

 

 

Hvad måler Teampotential®?

Det særlige ved Teampotential er, at den giver et billede af den enkeltes egen teamrolle og kombinerer denne med en række overordnedes, kollegers og underordnedes observationer af den pågældende. Analysen måler den enkelte persons og teamets bidrag til opgaveløsningen fordelt på ni forskellige teamroller:

 

 • Idemand
 • Kontaktskaber
 • Koordinator
 • Opstarter
 • Formidler
 • Organisator
 • Afslutter
 • Specialist

 

Hvordan anvendes Teampotential®?

Teamet modtager skriftlig introduktion og spørgeskemaer. Der foretages en databearbejdning af skemabesvarelserne, og resultatet heraf anvendes i udviklingsprocessen i form af:

 • Tilbagemeldinger til den enkelte om egne teamroller.
 • Tilbagemeldinger til hele teamet om det samlede teambillede.
 • Tilbagemeldinger til det samlede team om teamets stærke/svage sider.

 

Baggrund og konstruktion

Teamanalysen er udviklet af Meredith Belbin, doktor i psykologi, Cambridge, England. Siden 1970’erne har Belbin undersøgt teamrolleadfærd og rollernes bidrag til teamwork.

 

Belbins teamroller er et beskyttet koncept. Professionelt brug af teorien og udarbejdelse af teamrolle profiler forudsætter en autorisation, idet navnet Belbin® er et registreret varemærke og samtlige koncepter og værktøjer udviklet og publiceret af Potential ApS, der er rettighedsindehaver til den danske version af teamanalysen, og Belbin Associates, er omfattet af loven om ophavsret.

Thor Consulting er et konsulent og rådgivnings firma

Thor Consulting er et konsulent og rådgivnings firma som i samarbejde med kunden løser opgaver indenfor Human
Ressource området med fokus på teams og grupper som f.eks. ledelsesteams, projektteams til selvstyrende grupper m.m.

Man kan lære af sine fejltagelser.
Men det er billigere at lære af andres.
Otto Luswig
Konsulent- og kursusvirksomhed med speciale i samarbejde og udvikling af team og grupper for medarbejdere og ledere. Virksomheden tilbyder konkret projektledelse, team- og projektcoaching, og arrangerer kurser og foredrag indenfor projektarbejde, projektstyring og teambuilding med udgangspunkt i Meredith Belbins Teamrolle koncept